Криворізький Професійний
Гірничо-Технологічний Ліцей

Пользователей на сайте: 0
Гостей на сайте: 15
Строительная доска объявлений на сайте fortstroi.com.ua
Как заработать на недвижимости, подробнее на сайте comintour.net
Придомовая территория, норматив здесь http://stroidom-shop.ru/pravila/pridomovaya-territoriya.html

Заступник президента учнівського самоврядування КПГТЛ

Дубина Катерина

Учениця групи №4 за професією : «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» . Досягнень у Катерини дуже багато, талановита дівчина, займається танцями, вокалом, приймає участь у різноманітних конкурсах між ПТНЗ Кривого Рогу, приймає участь у внутріліцейних, районних та міських олімпіадах, грає на бандурі, пише вірші а також вона юний, але вже професійний фотограф.

Девіз Ради учнівського самоврядування КПГТЛ:

     "Створи себе сам"

 

     Одним із основних завдань органів управління системою професійно-технічної освіти (Закону України „Про професійно-технічну освіту”) є сприяння розвитку самоврядування у навчальних закладах, активізація молодіжного руху за здоровий спосіб життя та поширення кращого досвіду з профілактики запобігання негативним проявам серед дітей і молоді.

     Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, людини, яка відповідає вимогам нового ХХІ століття.

     Ось чому необхідні пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особистісні переконання спрямованні на активну участь у громадському житті, молоді, яка, має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших. Цілком очевидно, що навички управління суспільством стануть надбанням людини тоді, коли участь в учнівському самоврядуванні сприятиме набуттю вихованцем необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії.

     Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Найвідчутніші результати у формуванні соціально компетентної молоді дає широка варіативність учнівського самоврядування.

       Метою Ради учнівського самоврядування КПГТЛ є:

 1. Активізація процесу діяльності органів учнівського самоврядування на рівні ліцею, району та міста, участь молоді в прийнятті рішень.
 2. Захист прав та інтересів дітей на різних рівнях.
 3. Всебічна реалізація учнями своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.
 4. Створення умов для самореалізації учнівської молоді, залучення її до участі у прийнятті рішень.
 5. Налагодження контактів, обмін інформацією, координація дій учасників ради та реалізація спільних проектів.
 6. Розвиток творчого потенціалу учнів, захист їх прав та інтересів, залучення до участі у громадському житті.

      Завданнями Ради учнівського самоврядування є:

 • об'єднання дітей та підлітків для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їх творчих здібностей;
 • формування в учнів організаторських вмінь, підвищення соціально активності молодого покоління;
 • здійснення діяльності, спрямованої  на задоволення соціальних, економічних,  творчих, духовних та інших інтересів;
 • сприяння культурному розвитку, духовному збагаченню молоді;
 • розвиток власного „Я" кожної дитини, допомога молоді знайти себе в колективі, самовизначитись;
 • підтримка ініціатив творчих об’єднань щодо вдосконалення навчання, виховання дітей, організації дозвілля.

      Основними функціями учнівського самоврядування КПГТЛ є:

 • організаторська – самостійно керує свою суспільно корисною діяльністю;
 • виховна – стає носієм моральних переконань;
 • стимулююча – сприяє формуванню морально-ціннісних стимулів усіх суспільно корисних справ, регулює поведінку своїх членів, їх відносин.

      Така модель учнівського самоврядування сприяє виробленню в учнів певних якостей:

 • відповідальність за доручену справу, за колектив, за все, що відбувається навколо;
 • принциповість – уміння критикувати, належним чином сприймати критику, давати об’єктивну оцінку своїм вчинкам та вчинкам оточуючих;
 • самостійність;
 • готовність, залежно від конкретних умов, знаходити правильне рішення, долати труднощі;
 • творче ставлення до дійсності;
 • вміння виявити ініціативу, вносити в будь-яку справу свої зусилля, думки, пропозиції.

     Діяльність Ради учнівського самоврядування багатогранна:

     - контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку в училищі;

     - акції милосердя;

     - соціальний захист учнів пільгових категорій;

     - організація різних конкурсів, змагань;

     - організація роботи спортивних гуртків і художньої самодіяльності та участь в них;

     - участь в організації та проведенні тематичних свят, конкурсів професійної майстерності, конкурсів художньої самодіяльності;

     - участь у профорієнтаційній роботі

     - участь у суспільно-корисних справах.

 

     Рада учнівського самоврядування  складається з старостату  учнівських груп.

     При Раді створені і працюють постійнодіючі комісії:

 1. Комісія зі спорту та здорового способу життя. 
 2. Комісія навчання, дисципліни, порядку та правової культури. 
 3. Комісія з громадсько- патріотичного виховання. 
 4. Комісія культурно-масових заходів.
 5. Комісія громадських справ та волонтерства: 

 

     Комісія зі спорту та здоровому способу життя    

   Мета: Залучити учнів до активної участі в ліцейних, районних  та міських змаганнях, зацікавити роботою спортивних секцій, пропагувати здоровий спосіб життя.

     - Організація спортивних заходів (футбольні, волейбольні матчі, шахові, тенісні турніри, спортивні ігри тощо). 

     - Організація і проведення лекцій, бесід з пропаганди здорового способу життя,

     - Випуск інформаційних бюлетенів щодо боротьби з палінням, вживанням алкоголю та наркотиків.

     - Пропаганда здорового харчування.

     - Пропаганда профілактичного медичного огляду з метою боротьби зі СНІДом.

     - Проведення акцій під девізом „Скажи палінню «НІ»!”. 

     - Проведення Дня Здоров’я.

  

     Комісія навчання, дисципліни, порядку та правової культури 

    Мета: Виховувати висококультурну особистість, навчати ввічливо поводити себе в будь-якому колективі, шанувати старших, прищеплювати почуття відповідальності за ближнього, за майно. 

     - Випуск інформаційних бюлетенів про стан дисципліни в групах, випуск фотомонтажів.

     - Спільна робота з Радою  профілактики правопорушень. 

     - Контроль за виконанням внутрішнього розпорядку в ліцеї.

     - Організація та проведення лекцій з правової культури, брей-рингів та круглих столів до Всеукраїнського тижня Права.

     - Щоденний контроль за відвідуванням учнями занять.

     - Допомога в випуску періодичного видання «Наша газета».

     - Організація циклу бесід „Про культуру спілкування”. 

 

     Комісія з громадсько- патріотичного виховання 

     Мета: Плекати дух любові до рідної землі, слова, пісні, традицій, виховувати патріотизм, національну гідність, поглиблювати знання з історії, культури рідного народу; залучати всіх учнів до просвітницької діяльності. 

     - Пропаганда рідної мови.

     - Організація і проведення тематичних свят.

     - Організація екскурсій по місцях Бойової слави українського народу.

     - Організація екскурсій по пам’ятних та історичних місцях міста Кривого Рогу, участь в мітингах. 

     - Організація та підготовка команди до участі в районній військово-патріотичній грі «СПАЛАХ». 

     - Проведення заходів до Дня Незалежності, Дня Конституції та інших державних свят.

     - Організації та проведення зустрічі з воїнами АТО випускниками ліцея.

 

     Комісія культурно-масових заходів.

   Мета: Привчити учнів до змістового проведення  вільного часу, навчити самостійно організовувати різноманітні заходи на високому рівні, проводити свята, екскурсії, конкурси та розважальні програми.

     - Організація та проведення позаурочних заходів, конкурсів.

     - Проведення конкурсів художньої самодіяльності.

     - Організація та проведення екскурсій у музеї на різноманітні виставки.

     - Організаційна робота по залученню учнів у гуртки, контроль за відвідуванням. 

     - Організація та проведення літературних вечорів, диспутів та вікторин. 

 

     Комісія громадських справ та волонтерства: 

   Мета: Виховувати в учнів здатність до співпереживання, почуття гуманності та людяності, уміння жити за принципами «Людина людині товариш та брат». Навчати умінню надавати допомогу потребуючим її, умінню робити добро. Створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі, виховання в учнів працелюбності

     - Виявлення в групах учнів, які потребують допомоги: сиріт, напівсиріт, чорнобильців, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей,учнів батьки яких в зоні АТО, дітей-інвалідів. 

     - Участь у розподілі та наданні допомоги потребуючим її. 

     - Організація збору матеріальної допомоги для воїнів АТО.

     - Організація зустрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни, воїнами АТО, учасниками бойових дій на території інших держав.

     - Організація та проведення благодійних акцій «Від Серця до Серця», «Допоможи воїнам АТО», «Допомога ветеранам» та інші.

     -  Приймати участь у благоустрої міста.

 

     На засіданнях Ради учнівського самоврядування заслуховуються звіти голів комісій про свою роботу, обговорюються організаційні питання діяльності комісій, питання преміювання учнів.

     Беручи участь у професійних конкурсах, учні одержують можливість виходу на більш високий подіум та рівень спілкування з професіоналами. Їхня праця оцінюється не лише викладачами та майстрами виробничого навчання, а незалежними експертами, фахівцями високої кваліфікації. Кожен учасник таких заходів реалізує своє право бути відповідальним і самостійним, бути співавтором і представити свої індивідуальні творчі здібності. Такий підхід відкриває перспективи професійного росту, саморозвитку і самовдосконалення.